การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ Zoom และ Facebook ถ่ายทอดสดออนไลน์จากวัดเขียนเขต พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี   

   โดยมีเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานการประชุม 

   ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางสาวเสาวรถย์ ดีล้วน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,846