การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ โดยมี พระดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ณ วัดบ้านลาด ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสมบัติ พงษ์พรต ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,854