การประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีได้มีการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานในเดือนสุดท้าย ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ ณ บริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,843