โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มทักษะดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มทักษะดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวโสภิดา จิรกาวสาน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมการอบรมโครงการดังกล่าวด้วย

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,823