ลงพื้นที่เก็บข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติวัด

วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายกิติศักดิ์ สอนน้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนายเทวฤทธิ์ กองไกรรัตน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติวัดประดู่ช่องลม (ร้าง) หมู่ที่ ๑ บ้านดอนเค็ง ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค และวัดคชสิทธิ์ (ร้าง) หรือวัดบ้านเหล่า (ร้าง) หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าใต้ ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อประกอบการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,803