ถวายเกียรติบัตรแด่วัดสมุหประดิษฐาราม พระอารามหลวง และตรวจเยี่ยม ถวายกำลังใจ คณะสงฆ์ที่เข้ารับการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก

วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

- เวลา ๐๙.๓๐ น. ถวายเกียรติบัตรแด่วัดสมุหประดิษฐาราม พระอารามหลวง พระครูสุธีปริยัตยาทร เจ้าอาวาสวัดสมุหประดิษฐาราม และพระวิทยากร ในโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดสมุหประดิษฐาราม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

- เวลา ๑๐.๓๐ น. เข้ากราบนมัสการ พระครูพัฒนกิจสุนทร เจ้าอาวาสวัดบัวลอย ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองแค และตรวจเยี่ยม ถวายกำลังใจ คณะสงฆ์ที่เข้ารับการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) ณ วัดบัวลอย ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,519