การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ โดยมี พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,524