การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม อำเภอคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดสระบุรีจัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม อำเภอคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสมบัติ พงษ์พรต ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และนางสาวโสภิดา จิรกาวสาน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,486