พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผ่านระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสระบุรี"

วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผ่านระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสระบุรี" ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวโสภิดา จิรกาวสาน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,496