การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. จังหวัดสระบุรีมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นที่ปรึกษา และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมตะแบกนา (ชั้น ๒ ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,544