การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)

วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. มีการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom) โดย ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ พระมหาสมหมาย ธมฺมเสวี เจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสมบัติ พงษ์พรต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,524