การประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีได้มีการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ และมีการแนะนำข้าราชการที่มีคำสั่งย้ายมารับราชการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีด้วย ณ บริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,508