ลงพื้นที่วัดร้าง เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ และข้อเท็จจริง ของผู้เช่าและผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นปัจจุบัน

วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี​ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ แก้วสม​ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นายเทวฤทธิ์ กองไกรรัตน์​ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ​ ลงพื้นที่วัดร้าง เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ และข้อเท็จจริง ของผู้เช่าและผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นปัจจุบัน และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังนี้

- วัดศาลาศักดิ์ (ร้าง) ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

- วัดโบสถ์ (ร้าง)​ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,501