ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ประกอบการพิจารณาการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรีเพื่อสร้างวัด

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ประกอบการพิจารณาการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรีเพื่อสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์รังษีมัชฌิมา ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และที่พักสงฆ์โพธิ์ธรรมเขาแดง ตำบลชะอม อำเภอแแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,524