ตรวจเยี่ยมสนามสอบสอบนักธรรมชั้นโท เอก ของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต)

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบสอบนักธรรมชั้นโท เอก ของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) ณ สนามสอบวัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมตรวจสนามสอบดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,518