พิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สนามสอบวัดศรีบุรีรตนาราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีพระเดชพระคุณพระราชเมธากร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๒ และเจ้าคณะอำเภอต่างๆ ร่วมพิธีเปิด และตรวจเยี่ยมสนามสอบ ซึ่งคณะสงฆ์ที่เข้าสอบประกอบด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (มหานิกาย) ๙ อำเภอ

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมสนามสอบดังกล่าวด้วย

ภาพ : วัดศรีบุรีรตนาราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,520