ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ข้างเคียงกับที่ดินวัดร้าง (ตามสค 1) และนำรังวัดที่ดินวัดร้างที่ยังไม่มีหลักฐานที่ดิน เพื่อดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินวัดร้างแปลงที่ยังไม่มีโฉนดที่ดิน

วันที่ ๘ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายกิติศักดิ์ สอนน้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ข้างเคียงกับที่ดินวัดร้าง (ตามสค 1) และนำรังวัดที่ดินวัดร้างที่ยังไม่มีหลักฐานที่ดิน เพื่อดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินวัดร้างแปลงที่ยังไม่มีโฉนดที่ดิน ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ดังนี้

- วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ลงพื้นที่วัดเขาแดง (ร้าง) ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี

- วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ลงพื้นที่วัดแก่งเมือง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี

- วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ลงพื้นที่วัดร้าง (ร้าง) ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง

- ว้นที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ลงพื้นที่วัดหนองเอี่ยน ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี

- วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ลงพื่นที่วัดบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระบุรี

- วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ลงพื้นที่วัดหลวง (ร้าง) ตำบลตลาดน้อย อำเภอเมืองสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,285