ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัดบ้านน้อย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัดบ้านน้อย ตามขอบเขตที่เสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เพื่อบันทึกผลการตรวจสอบประกอบรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ วัดบ้านน้อย ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,203