การประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยมีพระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางจามรี พุมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,283