การประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีได้มีการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (ผ่านระบบ Zoom) เนื่องจากมีการทำงานที่บ้าน (work from home) ของเจ้าหน้าที่บางส่วน เพื่อติดตามและเร่งรัดการปฎิบัติงาน เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2564 และการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,252