การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ (การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)

วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. มีการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ (การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom) โดย เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมวัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,278