คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 1166/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการแพร่ระบาดระลอกใหม่

คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 1166/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการแพร่ระบาดระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564) สั่ง ณ วันที่ 17 เมษายน 2564


ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 1166/2564 |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,829