วัดพระพุทธฉาย

วัดพระพุทธฉาย ตั้งอยู่ ณ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีพระพุทธฉาย คือ เงา ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อยู่บนหน้าผา มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปยืนเป็นเส้นเงาสีแดงคล้ายดินเทศ สูงประมาณ 5 เมตร บริเวณผนังหินมีพระจารึกพระปรมาภิไธยของพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ ประเพณีสำคัญ ได้แก่ งานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ชมขบวนแห่เสลี่ยงเทียนวันมาฆะบูชาชมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เวียนเทียนในวันมาฆะบูชา ฟังเทศน์ ฟังธรรม และประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน เป็นประเพณีที่จัดในช่วงวันออกพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ของที่นำมาใส่บาตร คือ “ลูกโยน” หรือข้าวเหนียว (ลักษณะคล้าย ข้าวต้ม มัด)

ภาพ : เพจสระบุรีดีต่อใจ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,605