พิธีมอบกัปปิยภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่วัด พระภิกษุ สามเณร ที่ประสบอุทกภัย ในเขตจังหวัดสระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. มีพิธีมอบกัปปิยภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่วัด พระภิกษุ สามเณร ที่ประสบอุทกภัย ในเขตจังหวัดสระบุรี โดย พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานในพิธี พระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๒ พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ถวายสักการะ) พร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าคณะอำเภอต่างๆ ร่วมพิธี ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
   ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมถวายสักการะ กล่าวถวายรายงาน และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 111,024