พิธีถวายเทียนพรรษา ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ให้แก่วัดป่าสว่างบุญ

วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีการจัดพิธีถวายเทียนพรรษา ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ให้แก่วัดป่าสว่างบุญ จังหวัดสระบุรี โดยมี พระครูวิสุทธิสุตวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดป่าสว่างบุญ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย (ธรรมยุต) และ นายอำเภอแก่งคอย มอบหมายให้ นางสาวอ้อยทิพย์ ปานสอาด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอ เป็นประธานในพิธี ณ วัดป่าสว่างบุญ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมดำเนินการในพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,810