องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม ๒ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม ๒ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีประมาณ ๓๐๕ รูป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมดูแลคณะสงฆ์ที่รับการฉีดวัคซีนดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,258