นำคณะพระภิกษุ และสัปเหร่อ วัดที่ฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวัดที่เป็นสถานที่พักคอย Community Isolation ในจังหวัดสระบุรี เข้ารับการฉีดวัดซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มแรก

วันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้พิจารณาจัดรถตู้ นำคณะพระภิกษุ และสัปเหร่อ วัดที่ฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวัดที่เป็นสถานที่พักคอย Community Isolation ในจังหวัดสระบุรี จำนวน 36 รูป/คน เข้ารับการฉีดวัดซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มแรก จากบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ ณ ชั้น ๕ สยามพารากอน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีได้เป็นผู้ดำเนินการติดต่อ ประสานงาน และดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่คณะภิกษุดังกล่าว

ซึ่งขณะนี้มีพระภิกษุ-สามเณร ในจังหวัดสระบุรีได้รับวัคซีนแล้ว

- เข็มที่ ๑ จำนวน ๘๒๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๓

- เข็มที่ ๒ จำนวน ๗๓๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๐

รวมทั้งสิ้นจำนวนประมาณ ๑,๕๕๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๓

โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณพระครูสุธีปริยัตยาทร เจ้าอาวาสวัดสมุหประดิษฐาราม ที่ได้เมตตานุเคราะห์ถวายเพลให้พระภิกษุและมอบอาหารกลางวันให้กับฆารวาสที่เดินทางไป

และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,271