การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมและแจ้งมติมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,594