การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการใช้มาตรการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ระหว่าง คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี และศาลแขวงสระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการใช้มาตรการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ระหว่าง คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี และศาลแขวงสระบุรี โดยมี พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี และนางบุศรา เกิดวิชัย พฤกษมาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสระบุรี ร่วมลงนาม ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมอำนวยความสะดวกในการดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,709