การประชุมผู้บริหารฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อรับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผ่านระบบ Zoom

วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีการประชุมผู้บริหารฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อรับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,554