การประชุมหารือเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ จังหวัดสระบุรี

วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีการประชุมหารือเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ จังหวัดสระบุรี โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม และนายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ และร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางสาวโสภิดา จิรกาวสาน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,516