ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการขอสร้างวัด

วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ตามคำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๑๖๕/๒๕๖๕ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการขอสร้างวัด ณ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ตามที่นายณัฐพนธ์ คงชุ่ม ได้ยื่นคำขออนุญาตสร้างวัดไว้ โดยมีพระกฤษฐิชัย ปภังกโร และผู้ยื่นคำขอได้เป็นผู้นำตรวจสอบพื้นที่และแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,531