การประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีได้มีการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อติดตามงานตามภารกิจ ณ บริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในโอกาสนี้ นางสาวสวาท แซ่ตัน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และนางสาวกศิภิกรณ์ ลาวตุม พนักงานทำความสะอาด ได้กล่าวลาการปฎิบัติหน้าที่ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,531