ตรวจเยี่ยมสนามสอบสอบนักธรรมชั้นเอก

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๑๕ น. พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอต่างๆ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบสอบนักธรรมชั้นเอก ณ สนามสอบนักธรรมชั้นเอก วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,529