มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 11/2564 มติที่ 250/2564

ไฟล์เอกสารประกอบ
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 11/2564 มติที่ 250/2564 |
แบบขอเบิกเงินค่าฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 |
ประกาศ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,787