วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ ณ ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2167 สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นไว้มูลเหตุที่จะทรงโปรดให้สร้างวัดนี้ เพราะสืบเนื่องมาจากพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นรอยพระพุทธบาทประดิษฐาน ณ ที่ตรงนั้น มีปูชนียสถานที่สำคัญ คือ “รอยพระพุทธบาท” ที่ประทับไว้บนหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรี เป็นที่รู้จักและสักการะบูชาของชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีโบราณสถาน แหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาอีกหลายแหล่ง อาทิ บ่อพรานล้างเนื้อ พิพิธภัณฑ์สถานพระพุทธบาท พระตำหนักท้ายพิกุล ตำหนักธารเกษม เป็นต้น เทศกาลที่สำคัญ ได้แก่ เทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาท เดือน 3 ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา จัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 รวม 15 วัน และประเพณีตักบาตรดอกไม้ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญหนึ่งเดียวในประเทศไทย โดยถือเอาวันเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และดอกไม้ที่นำมาใส่บาตร คือ ดอกเข้าพรรษา ซึ่งขึ้นอยู่ตามไหล่เขาในบริเวณละแวกวัด

ภาพ : สหายชัตเตอร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,550