ขอเชิญชวนร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๘๙ รูปคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับจังหวัดสระบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๘๙ รูป ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ระยะเวลา ๑๕ วัน) ณ สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (มหานิกาย) และ วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒