พิธีเจริญพระพุทธมนต์และประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

          วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดระบุรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอวังม่วง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพระสังฆธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (มหานิกาย) ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในการนี้ นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกในพิธี ณ วัดภิบาลวังม่วง ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี