ประชาสัมพันธ์จุดจอดรถ และรับ – ส่ง ผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระบุรี

     ประชาสัมพันธ์จุดจอดรถและรับ–ส่ง ผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระบุรี ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระเมรุมาศจำลอง ถนนสายคู่ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี


ที่มา : https://www.facebook.com/chanat.nunthapunya