พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จังหวัดสระบุรีโดยคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ฝ่ายมหานิกายและธรรมยุติ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสามเณร รวมจำนวน ๒๘๙ รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

วัดโคกมะตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑๙๘ รูป โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิฑิตอรรถการ เจ้าอาวาสวัดโคกมะตูม เจ้าคณะตำบลหนองไข่น้ำ เป็นพระอุปัชฌาย์ 

วัดพระพุทธแสงธรรม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน ๙๑ รูป โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ฝ่ายธรรมยุติ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธแสงธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์