เทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๖๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี นำโดยนายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ในช่วงเช้า นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร และในเวลา ๑๗.๓๐ น. นำ ข้าราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานเอกชน และพุทธศาสนิกชนกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ร่วมสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน รอบมณฑปพระพุทธบาท ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ 

และในวันเวลาเดียวกันนี้ นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายนางจามรี พุมานนท์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาบางส่วน ร่วมเวียนเทียน ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดพระพุทธแสงธรรม(ธ) ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธ) เป็นประธานรวมรูปเวียนเทียน วัดพระพุทธบาท ราชวรวิหาร
รวมรูปเวียนเทียน วัดพระพุทธแสงธรรม