พระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับจังหวัดสระบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพรฺมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พร้อมคณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร  ณ วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี และได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และพระราชวรเมธี เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒

ในวันและเวลาเดียวกันนี้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดพระพุทธแสงธรรม (ธ) ต.หนองนาก อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี

ภาพรวมการจัดกิจกรรมจังหวัดสระบุรี
- วัด  ๔๒๗ วัด
- ที่พักสงฆ์ ๓๕ แห่ง
- พระภิกษุ/สามเณร จำนวน ๒,๗๒๐ รูป
- พุทธศาสนิกชน จำนวน ๒๐๔,๐๐๐ คน


รวมรูปพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช  วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมือง สระบุรี


รวมรูปพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช วัดพระพุทธแสงธรรม อำเภอหนองแค สระบุรี