พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ จังหวัดสระบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ณ ที่พักสงฆ์พระพุทธแสงธรรม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

โดย คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) นำโดย พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต)ร่วมด้วยส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นำโดย นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในการนี้ นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าอำนวยความสะดวก และร่วมพิธี ในโอกาสนี้ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และนางจิรนิษฐ์ ทรัพย์มา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ได้กราบลาพระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ปี 2559

ภาพ : วิทยากร ภูมาศ / ภาณิชดา ศรีแพรศรี
ข่าว : ภาณิชดา ศรีแพรศรี