วันวิสาขบูชา จังหวัดสระบุรี

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมกับวัดทั่วทั้งจังหวัดสระบุรี จัดงานวันวิสาขบูชา

นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานงานวันวิสาขบูชา ณ วัดพระพุทธฉาย ร่วมด้วย นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี 

 

นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดวระบุรี เป็นประธานงานวันวิสาขบูชา ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร


นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานงานวันวิสาขบูชา ณ วัดมงคลชัยพัฒนา