พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี นำโดยนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการและประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้ นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี นำเจ้าหน้าที่เข้าถวายงานคณะสงฆ์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกจนเสร็จงาน