ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา 5 ระยะที่ 3

1-3 พฤศจิกายน 2558 นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา 5 ระยะที่ 3 ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัด/อำเภอ/เลขาจังหวัด/อำเภอ และผอ.พศจ.จังหวัดทุกจังหวัด  ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐมในโอกาสนี้ พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี รับโล่เงิน จากเจ้าประคุณสมด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสที่จังหวัดสระบุรี ดำเนินการขับเคลื่อนฯ เกิน ๘๐ % 

พร้อมกันนี้ คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี โดยนางพัทธนันท์ เกตุแก้ว ร่วมกันจัดนิทรรศการให้ รมต.ประจำสำนักนายกและผุู้เข้าร่วมประชุมได้เยี่ยมชม ในภาพของ "สระบุรี จังหวัดรักษาศีล ๕" ซึ่งภาค 2 (สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง) ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชยในการจัดนิทรรศการ