ปรับปรุงสำนักงาน

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบริเวณทางเข้าและลานจอดรถหน้าสำนักงาน ทำให้ไม่สามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดบริเวณหน้าสำนักงานได้


ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนายังคงเปิดดำเนินการตามปกติ โดยผู้มาติดต่อสามารถจอดรถได้ในบริเวณใกล้เคียง

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้