ซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดสระบุรี โดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ แม่น้ำป่าสัก บ้านท่าราบ ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระมณฑปรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยนางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมซักซ้อมพิธีดังกล่าวด้วย

ข่าว : โสภิดา จิรกาวสาน