การลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมีนายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมลงพื้นที่ด้วย ณ พระมณฑปรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ภาพ : ชาตรี อ้วนศรี
ข่าว : โสภิดา จิรกาวสาน