ขอเชิญพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

สถานที่จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ของจังหวัดสระบุรี